Věra Velemanová

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1997   Kdo je kdo v české teatrologii, Divadelní ústav, Praha
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)