Arthur Rimbaud

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
1995   Kándl
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2002   Trhlina, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1948   Kultura je neodělitelná, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 49-53
1948   Jeden z klíčů k Ortenovu básnickému světu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 93-94
1948   Verlaine vzpomíná na Rimbauda, Kvart, 5, 5, 1948, 276-
1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, , 9/10, 1969, 14-17
1969   Karel Hynek, krajně subtilní... (Lyrismus, antilyrismus a básnická ironie), Surrealistické východisko 1938 1968, , , 1969, 61-62
1984   Sepětí s Apollinairem i moderním malířsví, Mladá fronta, , , 1984/07/19, -
1986   Význam, jakého nabývají během posledních let..., Věra Janoušková, , , 1986, -
1989   Čtyřverší ve Studánce, Kam v Brně za kulturou, 33, , 1989/04, 11-12
1999   Svět, v kterém žijeme, Cestou necestou, , , 1999, 24-29
1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, , , 1999, 49-57
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
1999   Duše androgyna, Cestou necestou, , , 1999, 241-245
1999   Dílo a oběť, Cestou necestou, , , 1999, 246-254
2001   Záblesky, fragmenty, návraty, Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře, 17, 6, 2001/06/25, 33-34
2007   Cesty, Vladimír Gebauer: Cesty, , , 2007, 5-8
2009   Náhodná setkání, Náhodná setkání, , , 2009, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   Jacqueline Salmon: Rimbaud parti