Sráč Sam

* 2. 10. 1969, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
vizuální umělkyně, malířka, kurátorka, galeristka

 

národnost: česká
pohlaví: žena
web: www.sam83.cz

heslo:
Sam (1969) je vizuální umělkyně, která žije a pracuje v České Bříze, Česká Republika. Nastavením vlastní socio-ekonomické odpovědnosti patří mezi umělce, kteří racionálně anticipovali etický obrat v umění. Založila galerii Sam83, rezidenční centrum heARTbreaker a vydává nezávislý časopis PIŽMO. Odmítáním grantové politiky stojí mimo běžný galerijní a vydavatelský systém v České republice. Ve své práci se věnuje přehodnocování jazykových, vizuálních a sociálních vzorců, které vychází z mocenských podnětů (Foucaultovo pojetí) a z jejichž součtu je následně vytvářen pojem kultura.
-
Od poloviny osmdesátých let pracuje na projektu „Vize pro novou kulturu a její místo“ (na těchto stránkách je projekt zpětně a postupně zaznamenáván: vision83.info). Zjednodušeně lze projekt popsat jako soubor principů, které přispívají a směřují k vytvoření volného koncepčního pole a jimiž jsou podmíněny jednotlivé činnosti a podprojekty, které „vizi“ konkretizují. V současnosti je „vize“ rozdělena do čtyř oblastí: socio-kulturní projekty, sociální projekty, eko-sociální ekonomika a vlastní tvorba, v níž zmíněné principy kóduje převážně do vizuální podoby a textů.
Pro zobrazování volí Sam nejčastěji malbu a iluzivní instalace, jejichž součástí jsou konceptuální objekty a krátká videa. Všechny vizuální prostředky, kterými se vyjadřuje jsou přirozeně propojené s „vizí“, z čehož vyplývá i jejich volba. Například v malbě je to práce s voskem, hliníkovými pigmenty a šablonou, ve videích důraz na obrazovou simulaci autentických situací. Obrazové řady i jednotlivé obrazy jsou víceméně prosté výslovné angažovanosti a jednoznačných obsahů. V práci Sam je můžeme posuzovat, společně s texty, i jako samostatně stojící jednotku bez vztahu k „vizi“.
Naopak sociální projekty a intervence jsou základní stavební jednotkou životní koncepce, jejímž cílem je: … „vytvoření vhodných sociokulturních podmínek pro automatický, přirozený převod informací a tím zajistit trvale kompaktní rozvoj sociální kultury bez umělých rámců.“ (Sam, 1989). Mezi ně neoddělitelně patří i založení a vedení galerie Sam83 a organizace culture83, spolupráce se sdruženími Nezávislý život a Prsk, podpora Dětského Domova v Kašperských Horách.
Denisa Bytelová, sam83.cz, 12.7.2016

poznámka:
Odkaz. forma
Sam, 1969-
Černá, Sam, 1969-
Skutečné jméno
Černá, Jitka, 1969-
-
Malířka, vizuální umělkyně, galeristka, kurátorka, autorka dramat, básní a povídek, vydává nezávislý čaospis Pižmo.