4 OKNA: Propiska na plátně

termín: 2010/06/25 - 2010/07/02
instituce: Prostor 4 OKNA
typ výstavy: autorská

poznámka:
Druhý ročník výstavního projektu

4 okna - jako vertikální orámované plochy, které jasně oddělují soukromý a veřejný prostor. Přesto díky odrazům na své ploše odkazují k prolínání těchto dvou světů. Poskytují pohled dovnitř a ven. Výstavou obousměrný pohled přerušíme a nabídneme pohled jiný, umělý, který by měl rozptýlit všednodenní myšlenky a zahájit novou komunikaci.
PROPISKA NA PLÁTNĚ:
Řadu obrazů propisek na plátně můžeme jako označit jako konceptuální. Jde o výběr a převedení automatických kreseb vzniklých při telefonování na velký formát. Automatická kresba uchopená jako vedlejší produkt telefonátu. Při víceméně nesmyslné transformaci do obrazu dochází k soutředěnému ohledání vlastního nevědomého aktu. Tento proces lze popsat jako detekci iracionality, kdy něco velmi přirozeného převádíme do artificiální formy, z níž automaticky vyplývá nový význam.

V kontextu Samovo tvorby patří propisky na plátně mezi čistě vizuální projev prostý sociálně angažovaných podtextů. Za pozornornost v tomto případě stojí to jaký vliv má forma na postoje recipientů.