Výtvarníci a jejich účast na knize

termín: 1952/02/20 - 1952/03/30
instituce: Galerie Československý spisovatel
typ výstavy: kolektivní