Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění

termín: 1986/10/23 - 1986/11/30
instituce: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
typ výstavy: kolektivní