Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost

instituce, obec
Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)