Alva Hajn

* 3. 7. 1938, Polní Chrčice (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
3. 8. 1991, Polní Chrčice (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
draghtsman, painter, sculptor

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: www.alvahajn.cz

Alva Hajn
Abstraktní kompozice
70. léta
kombinovaná technika
papír
658 x 900
Alva Hajn
Bez názvu
druhá polovina 70. let
kresba
papír, uhel
905 x 660
Alva Hajn
Červená hlava
kolem r. 1980
malba
olej, plátno
1340 x 1340
Alva Hajn
Hlavy
kolem poloviny 60. let
malba
olej, plátno
975 x 1640
Alva Hajn
Kompozice
80. léta
kresba
papír, pastel
705 x 1000
Alva Hajn
Krajina
1983
koláž
papír
660 x 905

heslo:
Alva Hajn studoval na Výtvarné škole v Praze v letech 1953–1957. Jeho spolužáky byli Josef Procházka, Bedřich Novotný, Jiří Lacina. František Kyncl nebo Václav Sokol. Po vojenské službě (1957–1959) byl krátce pedagogem na učňovské škole v Poděbradech (se spolužákem J. Norkem). V roce 1961 přišel do Pardubic, spolupracoval na výstavách Sekce mladých (pozdější Starý psi) v galerii Za pasáží. V letech 1961–1963 byl zaměstnán ve Výstavnictví Pardubice, po té 1963–1972 v propagaci n. p. Kniha v Pardubicích. V roce 1968 získal první realizaci v architektuře, byl také přijat do SČVU. V 70. letech si na statku svých rodičů v Chrčicích zřizuje improvizovaný ateliér a od roku 1972 je ve svobodném povolání. V roce 1985 umírá jeho otec, Alva Hajn dojíždí do Chrčic a stará se o nemocnou matku, v roce 1987 se do Chrčic stěhuje definitivně. V roce 1991 umírá pár dní před otevřením své velké výstavy v Kramářově galerii v Praze. Je pohřben v rodinné hrobce v Ohařích. Dne 8. srpna otevřena velká výstava ze závěrečné etapy tvorby v Kramářově galerii v Praze už bez přítomnosti autora. V letech 1991–1993 Pavel Ondračka provedl systematický soupis díla deponovaného v Polních Chrčicích, Jolana Havelková pořídila fotodokumentaci původního stavu děl a R. Tomek natočil videozáznam. V roce 1996 vznikl v Galerii Klatovy-Klenová iniciativou Marcela Fišera soupis Hajnova díla.
Politická situace Hajnovi odcizila šanci stát se respektovanou osobností i za hranicemi pardubické a kolínské alternativní komunity. Bývá považován za talentovaného osamělce, za zapomenutého outsidera s životním příběhem blízkým Bohuslavu Reynkovi, Karlu Šlengerovi, Alénu Divišovi a Josefu Váchalovi. Ve skutečnosti Alva Hajn nebyl solitérem, ale charismatickou hvězdou a středobodem své generace. A i když svou smrtí učinil Hajn svůj život a umění legendou, jeho monumentální dílo zůstalo nezaopatřeno.
Alva Hajn byl autor velmi sečtělý, pracoval také řadu let v propagaci podniku Kniha. Jeho práci ovlivňovala ruská literatura, Dostojevský, Puškin, ale také Kafka. V šedesátých letech vznikla série velkoformátových temných modročervených obrazů právě na motivy Kafkovy Proměny. V sedmdesátých letech se věnoval figuře, erotickým motivům. Už na počátku 80. let se přiklonil k materiálovým realizacím a minimalismu. Objekty vznikaly ze sádry, drátu, térového papíru. Milan Knížák na Konferenci k životu, dílu a době Alvy Hajna v roce 2013 mluvil o dvou Alva Hajnech, o jednom, který tíhne k estetice a harmonii a o druhém, který je divoch a plácá materiály zcela nelibozvučně. Jiří Valoch trefně napsal Hajn nebyl striktní systematik, sledující jediný problém. Byl příliš zaujat celou škálou možných řešení v té sféře, kterou pro sebe i pro výtvarné umění objevil.
Protože během normalizace nebylo možné představit dílo v oficiálních galeriích, pořádal Alva Hajn na svém statku v Polních Chrčicích proslavené jednodenní výstavy. Pozval desítky přátel a obrazy rozestavěl po celé zahradě opřené o tyče a ploty, dokud nezačalo pršet. Umělecká díla byla uložena na půdě, v průjezdu, v garáži, prostě všude. Na dobových fotografiích Bohdana Holomíčka a Jana Adamce je nápadné, jak se návštěvníci stávali příjezdem takřka součástí inscenace. Mezi rozměrnými čtvercovými a kosočtverečnými obrazy a změtí soch se volně potulují slepice, kočky, děti a semtam se rychle uklízí, protože přichází bouřka.
cs.wikipedia.org, 2.8.2020