Písmo a obraz

instituce, obec
Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP), Martin (Martin)