Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

obec: Martin (Martin)
adresa: _
stát: Slovensko (Slovakia)

poznámka:
dnes-Neografia

Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1961   Fero Kráľ: Grafika 1958 - 1961
  1962   Koloman Sokol
  1963   Ján Kulich: Plastiky
  1963   Mikuláš Galanda
  1963   Peter Matejka: Kresby
  1964   Ján Novák 1921 - 1944
  1964   Oto Opršal
  1964   Viliam Chmel: Súborné dielo
  1965   Dagmar Rosůlková
  1965   Oľga Gruberová
  1967   František Malý: Obrazy, kresby 1926 - 1935, grafika 1963 - 1965
  1967   Pavol z Levoče: Jeho dielo a škola
  1967   Scheidlin
  1968   Emil Makovický: Ilustrácie
  1968   Martin Benka
  1969   Miloš Alexander Bazovský: Záverečné dielo 1949 - 1957
  1969   Vincent Hložník: Ilustrácie
  1970   Ján Mudroch
  1970   Július Jakoby
  1970   Stano Filko (1965 / 69)
  1971   Dezider Milly
  1971   Rudolf Pribiš: Súborné dielo
  1972   Ľudovít Čordák
  1972   P. M. Bohúň
  1972   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby
  1973   Ján Želibský: Z mojej tvorby
  1974   Cyprián Majerník
  1974   Fero Kráľ
  1975   30 rokov slobodnej Bratislavy vo fotografii Ladislava Noela
  1975   Edmund Gwerk: 1895 / 1975
  1975   Martin Benka: Kresby, akvarely, ilustrácie
  1976   Dvanásť grafík Róberta Dúbravca
  1976   Ernest Zmeták: Orava
  1976   Ferdinand Hložník
  1976   Oto Opršal: Výber z tvorby
  1977   Jozef Zelný: Obrazy
  1977   K. Sokol
  1977   Ľudovít Fulla
  1978   Albrecht Dürer
  1978   Ján Koniarek: Súborné dielo
  1978   Julián Filo: Obrazy 1972 - 77
  1978   Martin Martinček: Hora a horské bystriny
  1978   Miloš Alexander Bazovský: Kresby
  1978   Pomníky Slovenské národného povstania a oslobodenia z diela Jaroslava Kubičku
  1978   Viliam Chmel (1917-1977)
  1979   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo
  1979   Ester M. Šimerová: Súborné dielo
  1979   Fero Kráľ: Maľba, grafika, tapiséria
  1979   Honoré Daumier
  1979   Jozef Ciller: Scénografia
  1979   Július Nemčík: Súborné dielo
  1979   Ladislav Medňanský: Súborné dielo
  1979   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy
  1979   Národný umelec Ľudovít Fulla
  1979   Robert Brož: Knižná grafika, ilustrácia, plagát
  1979   Zolo Palugyay: Kresby a pastely
  1980   Cyprián Majerník: Výber z celoživotného diela
  1980   Gustáv Mallý: Súborné dielo
  1980   Jozef Kostka: Odkaz SNP v sochárskej tvorbe
  1980   Maximilián Schurmann
  1981   Ján Kudlička: Obrazy a pastely
  1981   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy
  1981   Peter Lehocký
  1981   Stanislav Biroš 80
  1982   Eva Bachratá - Linhartová: Impresie (Pastely a kresby inšpirované prírodou)
  1982   Jan Hála (1890 - 1959): Výber z diela
  1982   Koloman Sokol: Výber z diela (K 80 - ročnému životnému jubileu)
  1982   Ľudovít Fulla: Kresby a ilustrácie
  1982   Ľudovít Fulla: Súborné dielo
  1983   Elena Lazinovská: Reminiscencie ((1902 - 1982))
  1983   Emília Hollá: Z tvorby
  1983   Ján Kudlička: Obrazy, kresby, pastely
  1983   Jozef Dorica: Kresba
  1983   Ladislav Čemický: Výber z diela pri 75. narodeninách
  1983   Matilda Čechová: Prierez tvorbou
  1983   Peter Matejka
  1984   Darina Gladišová: Výber z tvorby
  1984   František Kudláč: Výber z diela (obrazy, kresby, grafika)
  1984   Jitka Petrikovičová: Keramická tvorba
  1984   Ladislav Berger: Obrazy a kresby 1976 - 1984
  1984   Ladislav Bódi: Medaily
  1984   Lýdia Vydarená
  1984   Mária Medvecká: Obrazy, náčrty a štúdie
  1984   Robert Brož: Z tvorby '79/'84 (Knižná grafika, exlibris, znaky)
  1984   Vincent Hložník: Súborné dielo
  1984   Vincent Hložník: Súborné dielo
  1985   Albín Brunovský
  1985   Bacskai
  1985   Ladislav Berger (Obrazy a kresby)
  1985   Stano Koreň
  1986   Erna Masarovičová: Sochárska tvorba 1956 - 1986
  1986   Viera Kraicová: Obrazy 1972 - 1986
  1987   Gita Matisová: Z mojej krajiny
  1987   Ján Želibský 1907 - 1987
  1987   Koloman Sokol: Výber z diela
  1987   Oľga Bartošíková: Obrazy
  1987   Oľga Krýslová: Obrazy z Turca
  1987   Robert Brož: Ex libris
  1988   Jaroslav Kočiš: Výber z tvorby
  1988   Martin Benka a Turiec
  1988   Národný umelec Martin Benka (Súborné dielo)
  1988   Peter Matis: Z tvorby
  1988   Viliam Chmel: Výber z tvorby
  1989   Dominik Skutecký
  1989   Emil Belluš: Architektonické dielo
  1989   Ján Mudroch: Súborné dielo
  1989   Jozef Dorica: Obrazy, kresby 1976 - 1989
  1989   Mikuláš Galanda
  1989   Orest Dubay: Súborne dielo
  1989   Robert Brož: Prierez tvorbou
  1989   Štefan Cpin: Výber z celoživotného diela
  1990   Agneša Sigetová: Kresba, maľba
  1990   Bedrich Hoffstädter: Súborné dielo
  1990   Josef Čapek
  1990   Jozef Turzo: Tvorba
  1990   Julián Filo
  1990   Július Nemčík: K nedožitým 80. narozeninám
  1990   Ladislav Vychodil: Súborné dielo
  nedatováno   Jaroslav Vodrážka
  nedatováno   Róbert Brun: Výber 1985 - 1990
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1962   Amatérske výtvarníctvo na Slovensku
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie
  1964   Generácia 1909 (Svedomie doby)
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
  1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika)
  1971   Umenie Liptova
  1975   Gotické umenie Slovenska
  1976   Předměty
  1977   Kresba 19. storočia na Slovensku
  1977   Ľudové hračky na Slovensku
  1977   Slovenská grafika 20. storočia
  1981   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia
  1981   Súčasná slovenská ilustrácia (Výber z rokov 1970-1980)
  1982   2. celoslovenská výstava kresby
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku
  1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby
  1985   Gotické umenie (zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy
  1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
  1986   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie
  1986   Slovenské komorné sochárstvo 1918-1948
  1987   5. celoslovenská výstava kresby
  1987   Paľo Tóth, Agneša Sigetová: Obrazy, kresby, sochy
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  1988   Modern Treasures from the National Gallery in Prague
  1988   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace
  1988   Sixty Paintings from the Narodní galerie, Prague
  1989   6. celoslovenská výstava kresby
  1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
  1989   Mladí ´89
  1989   Súčasná slovenská grafika X.
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1956   Chytrá sedlákova dcera
  1957   O Jeníkovi a Mařence
  1958   Architektúra na Slovensku (Do polovice XIX. storočia)
  1958   Paríž
  1958   Za umením (Spomienky a úvahy)
  1959   Ezop (Sedem záznamov z Helady)
  1959   Tranzit
  1959   Z rozprávky do rozprávky
  1960   Jozef Kostka: Kresby
  1960   Július Jakoby
  1960   Ladislav Guderna
  1961   Básne
  1961   Edmund Gwerk
  1961   Ján Želibský (Obrazy a kresby)
  1961   Július Nemčík
  1961   Majster Pavol z Levoče (Tvorca klenotu slovenskej gotiky)
  1961   Tatranské plesá
  1961   Umelecké myslenie (K otázke špecifickosti umeleckého poznania)
  1961   Zima v slovenských horách
  1961   Zlóčin pátera Amara
  1962   Elemír Halász-Hradil a umenie jeho doby
  1962   Vincent Hložník (Maľba a grafika 1941-1961)
  1962   Výtvarná agitačná a propagačná tvorba
  1962   Z rozprávky do rozprávky
  1963   Karol Kállay
  1963   Když vyjí vlci
  1963   Lhostejní
  1963   Peter Matejka
  1963   Štefan Bednár (Maliarska tvorba)
  1964   Ať hodí kamenem
  1964   Eugen Nevan
  1964   Gustáv Mallý
  1964   Hänsel und Gretel, Der prinz und die Tiere
  1964   Hry (Krhliar politik, Jeppe z vršku, Zaujatý)
  1964   Ja, Claudius
  1964   O údělu člověka
  1964   Surrealizmus
  1964   Vincent van Gogh
  1965   Bauhaus
  1965   Devät poviedok
  1965   Devät poviedok
  1965   Divadlo od počiatku po naše dni
  1965   Impresionizmus
  1965   K umeniu okolo nás
  1965   Kde vrabeček obědval
  1965   Kubizmus
  1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963)
  1965   Pozerám sa na architektúru
  1966   Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov
  1966   Estetika
  1966   Fauvizmus
  1966   Henri de Toulouse-Lautrec
  1966   Kapitolky o modernej architektúre
  1966   Ľudovít Fulla
  1966   Problémy súčasného urbanizmu
  1966   Václav Kautman
  1966   Vám patrí úcta
  1967   Claudius Boh
  1967   Fotografujeme zrkadlovkou
  1967   Miloš Alexander Bazovský
  1967   Moderná slovenská kresba
  1967   Stručné dejiny maliarstva (Od Cézanna po Picassa)
  1968   Akt vo fotografii
  1968   akty a akty
  1968   Filozofia umenia
  1968   Láska Adama a Evy (I.)
  1968   Láska Adama a Evy (II.)
  1968   M.R. Štefánik (Životopisný náčrt)
  1968   Pablo Ruiz Picasso
  1968   Sochári o sebe a o svojom diele
  1969   Nová figurácia
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961)
  1969   Olomouc ve fotografii
  1969   Op-art (ABC umenie)
  1969   Rudolf Uher
  1969   Svetlá vo vlnách
  1969   Tento chlieb, ktorý lámem
  1970   Alexander Trizuljak
  1970   Dürerova Apokalypsa
  1970   Elastické básne
  1970   Ernest Zmeták (S použitím umelcovho vlastného životopisu zostavil a doplnil Ladislav Saučin)
  1970   Jan Amos Komenský a Slovensko
  1970   Jozef Kollár
  1970   Marc Chagall
  1970   Vysoké Tatry
  1971   Architektúra na Slovensku 1918-1945
  1971   Drevené stavby na Slovensku
  1971   Ľudové plastiky
  1971   Odilon Redon
  1971   Písmo a obraz
  1971   Posliedky za jeleňom Škodníkom
  1971   Slovensko vo fotografii Karola Plicku
  1971   Starověké kultury Předního východu
  1971   Šum bozkov v trepotaní krídel
  1972   Fotografická tvorba (Náčrt estetiky a teórie umeleckej fotografie)
  1972   Gotická plastika na Slovensku
  1972   Joan Miró
  1972   Okamihy (Postrehy, kresby, myšlienky, zápisky, spomienky, skice)
  1972   Slovenské hrady
  1972   Vysoké Tatry (Tatranský národný park)
  1973   Elena Holéczyová
  1973   Mezi ptáky
  1973   Sapporo - Mnichov 1972
  1973   Slovenský raj
  1973   Základy tvorivej farebnej fotografie
  1974   Československo
  1974   Ladislav snopek
  1974   Stručné dejiny maliarstva (Od Giotta po Cézanna)
  1974   Tráva a tŕstie (Výber z poézie)
  1975   Hajej, nynej...
  1975   O umení
  1975   Podoby starého Spiša
  1975   Slovenské múzeá
  1975   Volanty do nebies
  1975   Vysoké Tatry (Veľhory, šport, rekreácia, život)
  1975   Výšivky
  1976   Bratislava
  1976   Dejiny umenia (1. Praveké umenie)
  1976   Fotografujeme zrkadlovkou
  1976   Jak jsem křtil medvěda
  1976   Lovcovo jitro
  1976   Od Kriváňa k Javorine
  1976   Pani Bovaryová
  1976   Paul Gauguin
  1976   Princezná
  1977   Dejiny umenia (2. Stredoveké umenie)
  1977   Dialektika dejín divadla
  1977   Evropská fauna
  1977   Ferdiš Kostka
  1978   Alte slowakische Kunst (In den Sammlungen der Slowakischen Nationalgalerie)
  1978   Bratislava
  1978   Dejiny umenia (3. Umenie renesancie)
  1978   Dejiny umenia (4. Umenie 18. a 19. storočia)
  1978   Krása slovienského šperku
  1978   Stredoveké kachliarstvo
  1978   Stretnutie s Michelangelom
  1978   Vlastivedný sprievodca po Slovensku
  1978   Vzkriesenie Olympie
  1979   Edgar Degas
  1979   Gargantua a Pantagruel
  1979   Hostinec Jamajka
  1979   Lakový paraván, Červený pavilón
  1979   Paul Gauguin
  1979   Strašidelný kláštor, Motív vŕbovej halúzky, Opica a tiger
  1979   Svedectvo bronzového veku
  1979   Tvorivosť, tvar, farba
  1979   Veľká Morava (Doba a umenie)
  1980   Čiernobiela tvorivá fotografia
  1980   Ikony zo 16.-19. storočia na severovýchodnom Slovensku
  1980   Išlo dievča po vodu (Slovenské ľudové balady)
  1980   Ján Halaša
  1980   Levoča (Klenotnica umeleckých pamiatok)
  1980   Moderní psychohygiena
  1980   Moravia Magna
  1980   Rodové erby na Slovensku I (Kubínyiho zbierka pečatí)
  1980   Slovenské črpáky
  1980   Veľký obrazový atlas pravekého človeka
  1981   Cyprián Majerník
  1981   Elena Holéczyová
  1981   Jozef Baláž (Grafické dielo)
  1981   Mária Želibská
  1981   Michal Jakabčic
  1981   O vkuse, vznešenom a krásnom (Filizofické skúmanie o pôvode našich ideí vzešeného a krásneho)
  1981   Výšivky
  1982   Banská Štiavnica (Pamiatky mesta a okolia)
  1982   Česká secese
  1982   Heptameron
  1982   Jan Byrtus
  1982   Miroslav Bílek
  1983   Okamihy a vyznania
  1983   Románské umění v Čechách a na Moravě
  1983   Slovenský ľudový odev
  1983   Vreckové básne
  1984   Milan Borovička
  1984   Miloslav Stibor
  1984   Národné kultúrne pamiatky na Slovensku
  1984   Obrazy a sny
  1984   Románské umění v Čechách a na Moravě
  1984   Rysavá jalovica a iné poviedky
  1985   Albín Brunovský
  1985   Česká secese
  1985   Levoča (Klenotnica umeleckých pamiatok)
  1985   Menu, Kto byl prvý?, Libertíni
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983)
  1985   Slavné osobnosti filmu
  1985   Slovenská národná galéria: Sto diel slovenského a svetového maliarstva
  1985   Thespidova kára Jana Pivce
  1985   Velký obrazový atlas automobilu
  1985   Výtvarná príprava (Pre 1. a 2. ročník Strednej umeleckopriemyslnej školy)
  1986   Akt vo fotografii
  1986   Dějiny umění (10)
  1986   Ferdinand Brokof
  1986   Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku
  1986   Na streche sveta
  1986   Nikolaj Feďkovič
  1986   Rodové erby na Slovensku II (Peťkova zbierka pečatí)
  1986   Tatry naše malebné
  1986   Viktor Kolář
  1986   Život za divadlo
  1987   Keltské umenie na Slovensku
  1987   Marc Chagall
  1987   Nevesta predaná Kubovi (Federálny insitný muzikálik)
  1987   Prado Madrid
  1987   Revanš, Dvojníci, Neznámy č. 89
  1987   Sinuhet
  1987   Slovensko moje
  1987   Stará radnica v Bratislave
  1988   Československo (Príroda a umenie)
  1988   Dějiny umění (4)
  1988   Forsytovská sága
  1988   Maxipes Fík
  1988   Parní symfonie
  1988   Petr Sikula
  1988   Principy moderného umenia
  1988   Rande s básnikmi
  1988   S malířem kolem světa
  1988   Sport a hry ve starověkém světě
  1988   Za 97 dní okolo sveta
  1989   Gotické krídlové oltáre
  1989   Hudba v období romantizmu
  1989   Japonsko
  1989   Taliansko
  1989   Zlatá kniha rozprávok
  1990   Albín Brunovský
  1990   Bytia nášho korene... (S veršami slovenských básnikov)
  1990   Československo
  1990   Dějiny umění (8)
  1990   Hrady a zámky v Československu (Proměny slohů a životního stylu)
  1990   Juhoslávia
  1990   Miloslav Stibor
  1990   Uĺjana Zmetáková
  1990   Vánoční kuchařka
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Mladá sovětská poezie
  1964   Deset českých novel
  1965   Maľba v architektúre (K problematike súčasného monumentálno-dekoratívneho prejavu na Slovensku do roku 1961)
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975)
  1978   25 rokov vydavateľstva Osveta Martin (1953-1978)
  1989   Nebo na gombík (Antológia českej poézie)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1968   Lexikon moderného maliarstva
  1973   Od Rodina po Moora (Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia)
  1986   Slovenský biografický slovník (I. Zväzok A-D)
  1987   Slovenský biografický slovník (II. Zväzok E-J)
  1988   Enciclopedia storica dell' antiquariato
  1988   Slovník světových literárních děl (1/ A - L)
  1988   Slovník světových literárních děl (2/ M - Ž)
  1989   Slovenský biografický slovník (III. Zväzok K-L)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1980   Ester M. Šimerová: Súborné dielo zaslúžilej umelkyne
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Mikuláš Galanda: Z cyklu návrhov na vianočné pohľadnice ± 1937
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Ľudová architektúra (Problémy jej záchrany)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Ján Vrtílek: Knižní vazby
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   M. A. Bazovský: Výber z diela (1899 - 1968)
katalogový plakát autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Milan Gromnica: Profil
leporelo
  rok vydání   název (podnázev)
  1962   Odvezte sa, odvezte, po vode i po ceste
  1962   Svezte se, svezte, po vodě i cestě
  1971   Velký král a malá myš
  1974   Nosorožci v drožce
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  1965/10   Výtvarný život
  1970/09   Výtvarný život
  1974   Výtvarný život
  1977-1981   Ars (Umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Slovesná jar XXIV. (Martin 90)
prostorová kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1956   Gulliver mezi obry
  1960   Aladin a kouzelná lampa
prostorový obraz / betlém
  rok vydání   název (podnázev)
  1959   Letíme vesmírem
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1984   Gotické architektonické pamiatky Bratislavy
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1962   Umelecké pohľadnice (V. Hložník)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  1959   Janko Alexy (Umelecké pohľadnice)
  1964   Levočský oltár Majstra Pavla
  1965   Levočský oltár Majstra Pavla
  1967   Levočský oltár Majstra Pavla
učebnice
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Hudební výchova pro 8.ročník základní devítileté školy (Pokusná učebnice)
vystřihovánka
  rok vydání   název (podnázev)
  1962   Chlapček Strapček

Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1961   Nejkrásnější knihy 1960
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978