Důvěrný prostor / Nová dálka

osoba, narození
Mikule Václav 17. 8. 1949
Wittlich Petr 23. 5. 1932