Příruční slovník naučný

osoba, narození
Procházka Vladimír 12. 9. 1895