Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

osoba, narození, poznámka
Steker František 5. 3. 1949,