Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

osoba, narození
Čepeláková Zdenka 6. 2. 1929