Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

strana, autor textu, název, podnázev
-, Zdenka Čepeláková, Čtyřicátá léta dvacátého století…,