Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

instituce, obec
Stráž, n.p., Karlovy Vary (Karlovy Vary)