Josef Štogr

* 24. 5. 1957, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
filozof, básník, výtvarník, vydavatel samizdatu

 

šifra: Sh
národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
Akronym
Sh, 1957-
Pseudonym
Shorty, 1957-
Publicista, filozof, básník, člen městské samosprávy, deníková literatura, samizdatové publikace (autor a vydavatel), redaktor časopisu Možnost www.moznost.info) a revue Trivium (www.revuetrivium.cz), katolický laik. Projektant a stavitel dřevěných staveb.
_
Výběrová bibliografie:

Autor publikací:
Periferie středu. Vývěr z Revue Trivium 2008-2018, KKB 2018
Slovník samozřejmých slov,Cherm 2011
My a oni nebo spolu, Nett, Praha 2008 (s Janem Kroupou)
Přínosné a užitečné, Podnos, Praha 2005
Proměnlivé a stálé, Praha, Cherm 2004
Dobré a správné. Východiska k uvažování o participaci, rozvojových programech a roli neziskových organizací, Agnes, Praha 2002
Filantropie - zdroje v komunitě. Potenciál komunitně orientovaných filantropických organizací, Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2002 (s Jolanou Novákovou)
Partnerství a prostor. Veřejný prostor, Nadace Open Society Fund, Praha 2001
Partnerství. Komunita. Filantropie. Participace, Nadace Open Society Fund, Praha 2001
Výstava jako pohanský svátek, in Katalog František Doležal (s Jarmilou Doležalovou), Praha 2000
Piková dáma a Spirálka. Monografie jeskyně, Plánivská speleologická skupina, Ostrov u Macochy 1997 (s Jaroslavem Kučerou)
Správa obce, Institut hl.m. Prahy, Praha 1995
Deník přímé řeči, samizdat, Praha 1989, in Možnost č. 56
Deník průzračného nebe, samizdat, Praha 1989, in Možnost č. 54
Prázdninový deník, samizdat, Praha 1987, in Možnost č.46
Šmátrání, samizdat, Praha 1987
Honzo, vstávej!, samizdat, Praha 1983
Zlomyslnost a schválnost, samizdat, Praha 1981
Obálka – časopisový celek vycházející v r. 1979 v Táboře, samizdat
Akát – čtyři sešity z r. 1979, samizdat, Kladno 1979
Sintr, samizdat, Kladno 1978

Spoluautor, uspořádal:
Veřejné jednání, veřejná prospěšnost, sborník k projektu, Nett, Praha 2012
Význam slibu. Sborník ke konferenci, Nett, Praha 2011
Krok do světa. Sborník k projektu, Nett, Praha 2011
Skutek pomoci. Sborník ke konferenci, Nett, Praha 2010
Vůle dárce. Sborník ke konferenci AKN, Nett, Praha 2009
Nápady pro výuku – soubor metodických textů, Generation Europe, Praha 2009
Závěti ve prospěch komunitních nadací, Asociace komunitních nadací v ČR, Praha 2008
Šest sešitů ke komunitním nadacím, Podnos, Praha 2006
První slovo platí, druhý leze z gatí. Sborník o veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského zákoníku – diskuse v letech 1999 až 2005
Problematika právní úpravy právnických osob. Analýzy a teze k diskusi, Podnos, Praha 2006
Transparency. Sborník příspěvků konference, Podnos, Praha 2006
Almanach Pant. Sborník Pant klubu 1990-1995, Praha, Pant klub 1996
Pohled na okrajovou trampskou tvorbu, samizdat, Kladno 1979

Příspěvky ve sbornících:
Povaha veřejné služby a model veřejné služby na příkladu zákona o sociálních službách, in: Problematika zabezpečování veřejných služeb, Masarykova univerzita, Brno 2007
O komparativních nástrojích (co zveřejňovat), in: Transparency. Sborník příspěvků konference, Podnos, Praha 2006
Hodnocení – Evaluace, in: Hodnocení – Evaluace, Podnos, Praha 2006
Filantropie, význam místního dárcovství, in: Kaplička na návsi, křížek v polích, o.s. Drobné památky severních Čech, Česká Lípa 2006
Síla, která se neposírá, in: Stejný dny nejsou dobrý, vyd. K. Vidimský, Praha 2005
Problematika veřejného prostoru, in: Posilování rozvoje občanské společnosti v regionech České republiky, ICN, Praha 2000
Veřejný prostor, in: Sborník dokumentů, Praha, ICN 1999

Publicistika:
vydavatel a redaktor časopisů Možnost a FaGot, vydavatel Revue Trivium, Interes;
pravidelně publikuje v časopise Lázeňský host; v samizdatu vydával časopisy Obálka, Akát, Možnost
články, kritiky a literární texty v časopisech Distance, Listy, Literární noviny, Grantis, Měsíčník pro neziskový sektor, Fokus, Bariéry, Konec konců, Monarchistické listy, Šestka, Psalterium, Iniciály, Souvislosti, Res Claritatis Monitor, Radio Vatican (publicistika) ad.

Grafické úpravy a obálky:
Josef Štogr: Periferie středu, KKB 2018
Almanach Arcibiskupského gymnasia v Praze-Bubenči, CKK, Praha 2003
On the future of art, samizdat, Praha 1984
Rudolf Arnheim: Entropie a umění, samizdat, Praha 1985-86