Rudolf Mertlík

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
www
rok vydání, název (podnázev)
  Rudolf Mertlík (cs.wikipedia.org)
parte
rok vydání, název (podnázev)
1985   prof. Rudolf Mertlík (klasický filolog, spisovatel a překladatel z antické a středověké literatury)
seznam článků/soupis literatury
rok vydání, název (podnázev)
2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století)