Michaela Dusíková

bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
1996   Život a dílo Jana Schlemmera
magisterská práce
rok vydání, název (podnázev)
1998   Časopis Fotografický obzor ve 30. a 40. letech