Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991-2006

termín: 2006
instituce: Galerie Opera
typ výstavy: kolektivní