Pavel Brodský

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2009   Jenský kodex (komentář), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)