Jana Žemličková

* 14. 3. 1958
grafička

 

pohlaví: žena

WIKIDATA: Q111667466
VIAF: 147053839

poznámka:
NK-2024/04 ne
malba, kresba

Jana Žemličková

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jana Žemličková

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1985/08/17 - 1985/09/08   Výstava prací absolventů vysokých uměleckých škol. XIII. výtvarné léto Maloskalska, Výstavní síň Malá skála, Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1996/06/03 - 1996/06/30   Malba, kresba, plastika, Malostranská Beseda, Praha
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, Praha, Praha
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, Obecní galerie Beseda, Praha
nedat.   Malba, kresba, grafika, Obecní galerie Beseda, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2000/12/04   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, Obecní galerie Beseda, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2000/11/28 - 2001/01/07   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, výstava, Obecní galerie Beseda, Praha

Jana Žemličková

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Malba, kresba, plastika, Obecní galerie Beseda, Praha
  2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky, Obecní galerie Beseda, Praha
  2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika), Sdružení občanů a přátel Malé strany a Hradčan, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Malba, kresba, plastika (II. společná výstava), Obecní galerie Beseda, Praha

Jana Žemličková

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Prahou posedlý, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte (Sborník přednášek ze semináře konaného 9. října 2002 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze / Recopilación de ponencias del seminario celebrado el 9 de octubre 2002 en el Centro de Ensenanza y Cultura del Museo Judío de Praga), Židovské muzeum v Praze, Praha

Jana Žemličková

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Divadelní pouť (1985-1989), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha