Petr Keil

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   UMPRUM 1968
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1989   Středotlací
1991   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra / The Czech and Slovak Neofunctionalist Architecture
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1998   Jubilanti mánes 1998
1999   Česká architektura 1989 - 1999 (Očima kritiků)
2010   Petr Keil: 15 let ateliéru AIII
2011   Současný český industriál: Podoby soudobé průmyslové architektury / Contemporary Czech Industrial: Images of Contemporary Industrial Architecture
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2008   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1990   STL - Středotlací, Architektura, 49, 1, 1990, 52-67
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1989   Středotlací
1998   Jubilanti Mánesa 1998
2008   Jubilanti Mánesa 2008
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2003   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Jubilanti S.V.U. Mánes 2003)
2008   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2008)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění