Helena Kratinová

obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

Helena Kratinová

album
rok vydání   autor, název (podnázev)
1982    , Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
aukční katalog
rok vydání   autor, název (podnázev)
2007    , Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
diplom
rok vydání   autor, název (podnázev)
1968   Kratina Radoslav, II. międzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 1968 (Dyplom uczestnictwa dla Radoslav Kratina)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
2003    , Ejhle světlo / Look light
katalog kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
1961    , Výstava lidové umělecké výroby (LUV 1961)
1969    , Klub konkrétistov
1969    , Klub konkretistu Cekoslovacchia
1969    , Klub konkretistu Cekoslovacchia (Roma)
1970    , 50 e uno grafici cecoslovacchi
1971    , Konstruktive Kunst aus der CSSR
1971    , Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1975    , Kortárs müvészet magángyüjteményekben / Contemporary Art in private collections
1985    , Wspołczesna sztuka czeska (Druga kolecja Janiny Ojrzyńskiej)
1990    , 8. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikai Triennále / 8th International Small Sculpture Triennial of Budapest
1990    , Geometrická a konstruktivní tvorba 1990
1990    , Radoslav Kratina: Objekty, Stanislav Zippe: Obrazy
1991    , Hýbače
1993    , Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1995    , Jiří Vaněk Radek Kratina Leonid Ochrymčuk
1995    , Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1996    , Přírůstky 1991 - 1995
2003    , Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2006   Kratina Radoslav, Weltanschauung (Anthology of the 20/21 Century)
nedat    , Ars geometrica
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
1971    , Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
1992    , Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty
kniha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1989    , Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích)
1989    , Динамическая и кинетическая форма в дизайне. Методические материалы
1997    , Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let)
periodikum
rok vydání   autor, název (podnázev)
1968    , Museumjournaal (Periodiek voor moderne kunst van 12 nederlandse musea en culturele centra)
1969    , Zeitschrift für Kulturaustausch
1971    , The Structurist
1971/10    , D'Ars
1972    , Život umjetnosti (Časopis za pitanja likovne kulture i umjetnosti)
1983/04    , Vesmír
1984/01    , Technický magazín, měsíčník moderního člověka
1986/11    , Revue K (Chalupecky Kratina Pey Šmejkal Théâtre Brett)
1987/03    , Revue K
1989    , Revue K
1991    , Opus musicum (5)
1992    , Leonardo
1999    , Bulletin Moravské galerie v Brně (55)
plakát
rok vydání   autor, název (podnázev)
1967   Kratina Radoslav, Radek Kratina /Praha/: Objekty, variabily, monotypie
1971    , Konstruktive Kunst aus der CSSR (Kubicek Kratina Malich)
podřazený dokument
rok vydání   autor, název (podnázev)
1967    , Procházka pražskými výstavami
1967   Kratina Radoslav, Na chvíli do dnů dětství
1967   Kratina Radoslav, Objekty a variabily Radoslava Kratiny
1968    , Umění bez pocitu marnosti
1969    , Konkrétisté v galerii Tvář
1969    , Opmerkelijk gebeuren in Galerie Pluymen
1969    , Tsjechische constructivisten tonen niveau bij ´Pluymen´
1989    , Projekt S/5-89-10-01
1989    , Projekt Slavkov
1989   Kratina Radoslav, Divák dovršitelem díla
1989   Kratina Radoslav, Kratinovy variabily
1990    , Konstruktivní a geometrická tvorba
1990    , Kontrastní desítka (Osobnosti českého moderního umění v ÚLUV)
1990    , Malíř, sochař. grafik a keramik Aleš Lamr (1943)...
1990    , Pohlaďte si sochu (Dotýkejte se, prosím, nabádaly cedulky v pražské galérii ÚLUV)
1990    , Sdružení jménem 'Tolerance'
1990    , Solitéři v Kontrastech
1990    , Umění s emocionálním podtextem (Výstava J. J. Králíka a R. Kratiny)
1990   Hůla Jiří, Potřebné Kontrasty (Několik poznámek na okraj jedné čerstvě otevřené výstavy)
1991    , Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984)
1991   Kratina Radoslav, Dualitäten, Kunstsichten
1991   Kratina Radoslav, Kinetické modely R. Kratiny
1991   Kratina Radoslav, Transformace (Forma S)
1991   Reipka Jürgen, Kontrollierte spontaneität, emotionales Kalkül über Jürgen Reipka (Auszug)/ Kontrolovaná súpontánnosť, emocionálny vupočet o Jürgenovi Reipkovi (Výber)
1992    , Douze artistes de Pragaue (Manoir de la Ville de Martigny)
1992    , La chute du mur de Berlin provoque une ruée vets l art de l´Est
1992    , Vernissage au Manoir
1993    , Sebe nevěší (Obrazy a objekty v příbramské Galerii Zámeček)
1995    , Opět Nová citlivost
1995   Kratina Radoslav, Grafika ze ždímačky (Od tisků k pohybu, Grafika a kinetické objekty Radoslava Kratiny v Galerii bratří Čapků)
1995   Kratina Radoslav, Pozvánka na Kratinu
1995   Kratina Radoslav, Radoslav Kratina (Portrét z vernisáže)
1996    , Olomoucké hřbitovní kvítí (Literatura: Smrt jako zdroj inspirace)
1996    , Stylový večer s růžovými bytostmi,...
1996   Kratina Radoslav, Kratinovy soustavné variace
1997    , Abstrakce v Galerii genia loci
1997    , Pohyb, živé akce a struktury
1997   Kratina Radoslav, Kratina představil objekty a monotypy
1998   Kratina Radoslav, Pohyb jako možnost
1999    , Výstava připomíná výtvarníky z Klubu konkretistů
pozvánka kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
????    , Pocta Emilu Fillovi
1965    , Český jazz 1920 - 1965
1967    , Profily jazzu
1968    , Klub konkrétistov (ČSSR, Polsko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko)
1968    , Klub konkretistů
1968    , Nová citlivost
1968    , Nová citlivost (Tvůrčí skupina Křižovatka a hosté)
1969    , Klub konkrétistov
1970    , 77 grafici
1972    , 35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1982    , Grafica checoslovaca
1983    , Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1984    , Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej)
1990    , Hapestetika
1990    , Jaroslav Králík: Objekty, Radek Kratina: Obrazy
1990    , Konstruktivní tendence
1991    , Dalibor Chatrný: Kresby, Radek Kratina: Objekty (Řád plochy a prostoru)
1991    , Diagonale
1991    , Jiná geometrie
1991    , Radoslav Kratina - Stanislav Zipe obrazy, objekty
1991    , Šedá cihla 78/1991
1992    , arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1992    , Hapestetika (Sochy, plastiky, objekty)
1992    , Minisalon
1992    , Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992    , Variabile, Bewegnung in Objekten und Collagen
1993    , Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1994    , Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech
1995    , Nová citlivost
1995    , Písmo ve výtvarném umění
1995    , Slavnostní otevření Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze
1997    , Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998    , Česká serigrafie
1998    , České umění 20. století / 20th-Century Czech Art
1998    , Jubilanti Mánesa 1998
1998   Viková Jindra, Výstava pro všechny (I pro ty, kteří nemohou výtvarné umění vnímat očima)
1999    , Česká serigrafie
1999    , Radoslav Kratina: Objekty, Lubomír Přibyl: Grafika
2000    , Česká serigrafie
2000    , Současná česká serigrafie
2001    , Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
2007    , Od 60. let k současnosti
2007    , Seskupení 5 + 5 (Obrazy, koláže, kresby, grafiky)
nedatováno    , Hýbače (Kinetické variabilní umění)
program
rok vydání   autor, název (podnázev)
1966    , Program - kulturní měsíčník Ústí nad Labem (10)
1991    , Programový bulletin (október 1991)
1992    , Pozvánka do expozícií, na výstavy a programy v Galérii mesta Bratislavy (September 1992)
samizdat
rok vydání   autor, název (podnázev)
????    , Lachés (literární a umělecký sborník)
1975    , Nacházení II (F - D - M - L leden 1975)
seznam vystavených prací
rok vydání   autor, název (podnázev)
1995    , Přírůstky sbírek 1989 - 1993
soubor pohlednic
rok vydání   autor, název (podnázev)
1990    , Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic)