60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary

termín: 2013/09/19 - 2014/01/26
instituce: Galerie umění Karlovy Vary
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Galerie umění Karlovy Vary, nejstarší a největší muzeum umění v karlovarském regionu, hostitelka více než šesti stovek výstav a více než dvou miliónů návštěvníků, v letošním roce oslavuje šedesátileté jubileum svého trvání. Galerie byla ustanovena k 1. lednu 1953 Krajským národním výborem v Karlových Varech jako jedna z prvních osmi galerií svého druhu v Čechách a na Moravě. Vlastní činnost nové instituce započala 5. dubna 1953 výstavou Kresby a grafiky Maxmiliána Švabinského a 22. listopadu téhož roku se otevřela první stálá expozice českého výtvarného umění v Karlových Varechze sbírek Národní galerie v Praze. Od té doby se v jejich prostorách uskutečnilo mnoho kvalitních výstavních projektů, ale také mnoho výstav poplatných své době a bývalému režimu. Objevila se zde jména snad všech nejvýznamnějších tvůrců českého umění 20. století, což je dáno i zaměřením sbírkotvorného programu galerie. Účastníky oslav galerie přivítá upraveným interiérem sálů v prvním patře osazeným novými instalačními panely a především novou stálou expozicí prezentující šedesátku významných děl z bohatých sbírkových fondů galerie, z nichž některá jsou k vidění jen málokdy. Šedesátiletou historii výstavní činnosti přibližuje výstava dokumentačních materiálů z rozsáhlého galerijního archívu (shromážděno je několik stovek pozvánek, plakátů, katalogů a fotografií). Jubilejní výstavní projekt doplňuje publikace, mapující šedesát let výstavní i odborné činnosti instituce. Její součástí jsou reprodukce všech 60 vystavených děl, soupis výstav 1953 - 2013, a také text a výběr z obrazové dokumentace připravené k loňskému stému výročí vzniku hlavní budovy galerie. Jubilejní výstavní projekt ilustruje široké spektrum působení galerie na poli výtvarné kultury karlovarského regionu a rozmanitost nabídky instituce pro zdejší občany i četné lázeňské hosty.