Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost

instituce, obec, adresa
Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín), _
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín), Karlovo náměstí 8