5. bienále mladého umění Zvon 2005

termín: 2005/04/15 - 2005/06/05
instituce: Dům U Kamenného zvonu
typ výstavy: kolektivní