SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938

osoba, narození
Dvořák František 17. 4. 1920
Wittlichová Jana 2. 9. 1937