Sto let českého umění 1830-1930

osoba, narození
Matějček Antonín 31. 1. 1889