Sto let českého umění 1830-1930

instituce, obec
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha