Joska Skalník

osoba, narození, poznámka
Skalník Joska 23. 3. 1948,
Skalníková Kateřina ,