Karel Vysušil: Barvy světa

klíčové slovo
malířství
monografie