Oborová výstava užité grafiky

instituce, obec
Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha