České moderní malířství a sochařství

instituce, obec
Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Gottwaldov (Zlín)