Blažena Martiníková

* 21. 12. 1930,
keramička

 

pohlaví: žena

poznámka:
NK neuvádí 2016/09