Jan Žižka

* 1360, Trocnov, Borovany (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
11. 10. 1424, Přibyslav (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
husitský vojevůdce, válečník, šlechtic

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Jedna z nejznámějších postav českých dějin. Poprvé je doložen na listině z 3.4.1378 (Johannes dictus Zizka de Trucznow). V roce 1409 je zmiňován v Popravčí knize pánů z Rožmberka a v obdobných jihlavských hrdelních zápisech jako odbojník (lapka), člen družiny Matěje Vůdce, která válčila proti některým jihočeským pánům a královskému městu Budějovice. V roce 1409 král Václav IV. Žižkovy činy omilostnil. V letech 1410-1411 se zřejmě zúčastnil válečných tažení proti řádu německých rytířů v Polsku, předpokládá se, že bojoval v bitvě u Grunwaldu. V roce 1412 vstoupil do služeb krále Václava IV. a usadil se v Praze, kde se seznámil s učením Jana Husa. V roce 1416 doložena slepota na jedno oko. Dne 30.7.1419 byl účastníkem první pražské defenestrace, na podzim odchází do Plzně. V březnu putoval s husitskými oddíly (asi 400 osob, mužů i žen) do Tábora, cestou u Sudoměře zvítězil nad rytířským vojskem, v Táboře se stal jedním ze čtyř hejtmanů. V červenci se v čele táborských husitů vydal na pomoc obležené Praze, 14.7.1420 za pomoci Pražanů nad křižáckým vojskem zvítězil v bitvě na Vítkově. Po smrti Mikuláše z Husi a Pístného se stal prvním táborským hejtmanem. V roce 1421 přišel při obléhání hradu Rábí o druhé oko. V letech 1421-1422 bojoval ve středních Čechách. Dne 7. 1. 1422 porazil u Havlíčkova (Německého) Brodu vojska druhé křížové výpravy proti českým zemím. Po sporech s táborskými kněžími odešel v roce 1423 do východních Čech. V létě 1423 se zmocnil Hradce Králové, 7. 6. 1424 zvítězil v bitvě u Malešova nad kališnicko-pražsko-katolickou koalicí. V následujících týdnech postupně obsadil Kouřim (cestou prý přespal v Cerhenicích), Nymburk, Český Brod a další sídla na Kouřimsku a Podlipansku. Během tažení proti Moravě, ovládané Albrechtem Rakouským, nečekaně zemřel.

* cca 1360
Odkaz. forma
Jan Žižka, ca 1360-1424
z Kalicha, Jan Žižka, ca 1360-1424
z Trocnova Žižka, Jan, ca 1360-1424
Žižka z Trocnova a z Kalicha, Jan, ca 1360-1424
Žižka, Jan, ca 1360-1424
Celým jménem Jan Žižka z Trocnova a z Kalicha.

poznámka:
Odkaz. forma
Jan Žižka, asi 1360-1424
z Kalicha, Jan Žižka, asi 1360-1424
z Trocnova Žižka, Jan, asi 1360-1424
Žižka z Trocnova a z Kalicha, Jan, asi 1360-1424
Žižka, Jan, asi 1360-1424
* kolem 1360
+ u Přibyslavi