Jindřich Roubíček

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)