Ján Kostra

* 4. 12. 1910, Turčianska Štiavnička (Martin), Slovensko (Slovakia)
† 5. 11. 1975, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
překladatel, redaktor, básník

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

NK AUT: jn20000603499

poznámka:
slovenský básník, rozhlasový a novinový redaktor, autor knih pro děti, překladatel

Ján Kostra

 

Ján Kostra

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Rande s básnikmi, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
seznam článků/soupis literatury
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha

Ján Kostra

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Báseň, dielo tvoje, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1960   Javorový list (Výbor z veršů), Československý spisovatel, Praha
  1961   Básne, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)

Ján Kostra

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Ján Želibský: Obrazy a kresby
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
  1955   Slovenské jaro (Ze slovenské poesie 1945 - 1955), Československý spisovatel, Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1964   Den v Československu, Nakladatelství politické literatury, Praha
  1982   Čítanka slovenské literatury, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1990   Bytia nášho korene... (S veršami slovenských básnikov), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1951   Náš Majakovskij (Sborník básní, statí článků a vzpomínek k 20. vzročí básnkovy smrti), Svět sovětů, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Almanach Klubu čtenářů 1962, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha

Ján Kostra

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Štafeta (Antológia modernej českej poézie. Výber z diela Jiřího Wolkra, Konstantina Biebla, Vítězslava Nezvala, Marie Pujmanovej, Viléma Závadu a Františka Hrubína v preklade Jána Kostru.), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1981   Dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)