books.sk

Štefan Žáry

* 12. 12. 1918, Poniky (Banská Bystrica), Slovensko (Slovakia)
† 25. 8. 2007, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
překladatel, básník, spisovatel, surrealista

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

NK AUT: jn20011018061

poznámka:
Odkaz. forma
Žáry, Stefan, 1918-2007

Štefan Žáry

Prvé básne časopisecky publikoval už ako gymnazista. Knižne debutoval hneď po maturite zbierkou vlasteneckej lyriky Srdcia na mozaike (1938), v ktorej vyslovil svoje obavy z nástupu fašizmu v Európe a jeho možných dôsledkov. Vo vojnových rokoch sa stal jedným z najaktívnejších príslušníkov slovenskej nadrealistickej skupiny. V dôsledných intenciách tejto poetiky vyslovil svoj protivojnový protest i obavy z vývoja spoločnosti v povojnových rokoch v básnických zbierkach Zvieratník (1941), Stigmatizovaný vek (1944), Pečať plných amfor (1944), Pavúk pútnik (1946) a Dobrý deň, pán Villon (1947). V epickej skladbe Meč a vavrín (1948) sa pokúsil nájsť paralelu medzi ozbrojeným vystúpením slovenského ľudu v rokoch 1848-1849 a Slovenským národným povstaním. Básnickou konfrontáciou prežitej skúsenosti a nastupujúcej skutočnosti v nových spoločensko-politických podmienkach sa vyznačujú zbierky Cesta (1952), Aká to vôňa (1954) a Návšteva (1955). V ďalších básnických zbierkach Po mne iní (1957), Ikar večne živý , Zázračný triezvy koráb (obe 1960) a Osmelenie do dňa (1962) nastolil mnohé závažné mravné problémy vtedajšej spoločnosti. Iné poetické ladenie i postupy, v ktorých nachádzame ozvenu nadrealizmu, má zbierka Romanca o Esmeralde (1962). Ľúbostné motívy, ktoré sú prítomné v celej básnickej tvorbe Š. Žáryho, sa stali dominantnými v zbierke Dvanásťkrát žena (1964). Dve nasledujúce knihy Múza oblieha Tróju (1965) a Púť za kolibríkom (1966) sú lyrickým zápisníkom, v ktorom autor evokuje svoje zážitky zo stretnutí s literárnymi druhmi a z poznania ich spoločných úsilí, aby v druhej zo spomínaných kníh mohol potvrdiť platnosť tých citových hodnôt, ktoré absorbujeme do svojho charakteru už v detstve. V tejto línii idealizácie detstva a spôsobu života dedinského človeka pokračuje aj v lyricko-epickej skladbe Svetojanský sen (1974). Osobným vyznaním a holdom ideálom SNP je básnická zbierka Leto nášho dospievania (1974). Kritickou sondou do paradoxov a protirečení súčasnej spoločnosti sú zbierky Smaragdové rúno (1977), Opojenie (1978), Kotvy a krídla (1981), Rok s vlčicou (1982) a Čierna Ofélia (1984). Zbierka satirických veršov Satironikon (1990) je paródiou na slovenské ľudové piesne, porekadlá a príslovia, s kritickým postojom k neduhom našej spoločnosti. Básnickou reflexiou na súčasný stav spoločnosti a jej nedostatky, no zároveň i vierou vo víťazstvo pozitívnych hodnôt života je básnická zbierka Tobogan (1992). Zo Žáryho poetickej dielne vyšla aj zbierka Malá letná suita v štyroch vetách (1995).
Súbežne s poéziou, ktorá však zostáva základnou doménou Žáryho literárnej sebareflexie, písal aj prózu. Zbierka noviel Apeninský vzduch (1947) čerpá zo zážitkov a skúseností, ktoré získal na talianskom fronte. Tieto motívy potom rozšíril v knihe próz Dolu na juhu (1955). Tematicky v nej zužitkoval vlastné skúsenosti korešpondenta v povojnových rokoch. Obe zbierky vyšli neskôr v samostatnej knihe Kde citróny kvitnú (1962). V autobiografických románoch Azúrová anabáza (1972) a Úsmevné údolie (1976) sa opäť vrátil do rokov mladosti. Knihy spomienkovo-biografických esejí Snímanie masiek (1979), Zlatoústi rozprávači (1984), Rande s básnikmi (1988), Nedávny dávny svet (1995), Anekdotický slovník slovenských spisovateľov (1996) sú autorovou svojráznou výpoveďou o osobnostiach slovenskej literatúry i slovenského výtvarného umenia, ktorí ako priatelia výrazne vstúpili do jeho života. S úsmevným nadhľadom odhaľuje zákulisie ich súkromného života, zdroje ich inšpirácie i motívy ich konania. Kniha Stovežatý básnik (1984) je biografickou esejou o V. Nezvalovi. Nateraz poslednou prozaickou knihou Štefana Žáryho je kniha noviel Ktorýsi deň z konca leta (1998).
Pre deti napísal skladbu Zázračné oči (1954), veršované historické príbehy Povesti a báje (1957) a zbierky s námetmi detstva Ohňostroj (1961), Kukučkové hodiny (1964), zbierku autorských rozprávok Červená žufanka (1974), lyrické zbierky básní s témou prírody Ako dočiahneme slnce (1979), Ako koncertuje zima (1980) a leporelo Zimový koncert (1988). Je tiež autorom veršovanej drámy Slnovraty (1946), vystihujúcej tragiku ľudstva vo vojnovom konflikte.
Š. Žáry je prekladateľom poézie z románskych literatúr. Preložil výbery z poézie G. Apollinaira, J. A. Rimbauda, P. Eluarda, F. G. Lorcu, P. Nerudu, N. Guilléna, G. Rodariho, S. Quasimoda, P. P. Pasoliniho, L. Pignottiho a G. Ungarettiho.
books.sk, 2015/02

Štefan Žáry

books.sk
 

Štefan Žáry

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   La Poésie surréaliste tchèque et slovaque (1934-1969), Gradiva, Brusel (Brussels)
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Štefan Žáry (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Štefan Žáry

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Jsem jenom člověk, Československý spisovatel, Praha
  1988   Rande s básnikmi, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)

Štefan Žáry

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Výtvarné dielo Martina Benku, Slovenská sekcia Ústredného sväzu československých umelcov, Bratislava (Bratislava)
  1956   Bedrich Hoffstädter
  1957   Ladislav Guderna: Obrazy, kresby
  1989   Ján Mudroch: Súborné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Slovenské jaro (Ze slovenské poesie 1945 - 1955), Československý spisovatel, Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
  1982   Čítanka slovenské literatury, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1990   Bytia nášho korene... (S veršami slovenských básnikov), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Mikuláš Galanda (Sborník z príležitosti 10. výročia smrti), Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Aus den Kasematten des Schlafs (Tschecho-slowakische Surrealisten)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Postilión (Z nové slovenské poesie), Kvart, 99-101
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Almanach Klubu čtenářů 1962, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Jozef Šturdík: Knižné ilustrácie, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Hrozen vína ze ZnoVína (průvodce vinařským Louvrem v Louckém klášteře ve Znojmě), Znovín a.s., Znojmo (Znojmo)

Štefan Žáry

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Pásmo, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)

Štefan Žáry

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1961   Zo snemovania slovenských výtvarníkov, Výtvarná práce, 2-3