Bedřich Beneš Buchlovan

* 21. 4. 1885, Tučapy (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
9. 9. 1953, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
grafik, překladatel, básník, sběratel, pedagog, redaktor, spisovatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Vlastním jménem Bedřich Beneš. Vystudoval reálné gymnázium v Uherském Hradišti (1896-1901), do r. 1905 učitelský ústav v Kroměříži. Po studiích učil na obecných školách ve Zlechově, Buchlovicích (odtud pseud. Buchlovan), na měšťanské škole v Bzenci. V r. 1918 se natrvalo přestěhoval do Uherského Hradiště a nastoupil jako odborný učitel na měšťanskou školu. Od r. 1926 pracoval i jako městský knihovník. V této funkci působil v letech 1926-1940 a 1945-1953. Z knihovny vytvořil kulturní centrum a přitahoval ke knihovně a k literatuře zejména mládež. K jeho odkazu se uherskohradišťská knihovna přihlásila tím, že v roce 1992 přijala jméno Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Intenzívně se věnoval popularizační a veřejné činnosti, byl aktivním členem Moravského kola spisovatelů. Začínal básnickou tvorbou, později už s přídomkem Buchlovan zaměřil pozornost na děti. Psal pro ně drobné povídky a loutkové hry. Buchlovská knížka (1918), určená také dětem, obsahuje pověsti z okolí Buchlova. Pro mládež vytvořil Besídky o básnících (1930), krátké portréty českých spisovatelů 19. stol. Po období tvorby pro mládež se věnoval dospělým opět převážně formou povídkových próz. Řadu prací věnoval regionu. Zpracoval sborník Ta hradišťská brána (1933), kde zachytil osudy umělců, kteří působili v Uherském Hradišti, dále Vlastivědné čtení z pověstí hradišťského okresu (1935). Vydal celkem 70 vlastních básnických a beletristických knih, 20 knížek odborných, několik překladů z němčiny a polštiny, redigoval 10 časopisů a přispíval do mnoha dalších.
Působil jako zanícený pracovník a organizátor v bibliofilském hnutí, redigoval časopis Bibliofil, bibliofilskou edici Moravského kola spisovatelů Studánky, připravoval četná bibliofilská vydání. Věnoval se knižní kultuře a grafice, sbíral ex libris. Vydal práci Moderní česká exlibris (1926) popisující na 5000 knižních značek. Jeho literární pozůstalost je uložena v Archivu města Ostravy. Lit.: LČL. Sv. 1. 1985. – Literární Morava. 2002. - Čtenář, 1999, č. 1, s. 27 č. 2, s. 59-61. – Duha, 1990, č. 1, s. 6-7. – Marginalie, 1935, č. 4, s. 71-72 1950, č. 4-5, s. 130-131. nd
nkp.cz, 2014/10

poznámka:
odborný učitel na řadě škol.
Redigoval časopis Bibliofil (1930-1941).
Pseudonym
Beneš Buchlovský, 1885-1953
Beneš z Kola, 1885-1953
Walther, Ben, 1885-1953
Boria, Benno, 1885-1953
Wolfram-Neděle, B., 1885-1953
Skutečné jméno
Beneš, Bedřich, 1885-1953
Odkaz. forma
B.B.B., 1885-1953
Beneš z Kola, Bedřich M., 1885-1953
Beneš, Bedřich M., 1885-1953