Jiří Gold

* 17. 1. 1936, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
básník, scenárista, režisér, dokumentarista, filmový dramaturg

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01032510
VIAF: 57837489

Jiří Gold

V letech 1962-1991 pracoval jako dramaturg Krátkého filmu Praha, od roku 1991 působil na témž postu v Československé, později České televizi. Je ženatý, žije v Praze. Jako básník debutoval v časopise Kultura v roce 1957, dále publikoval ve Fotografii, v Květnu, Plameni, Hostu do domu, Universitě Karlově, Studiích (Řím) aj., po roce 1989 v Literárních novinách, Tvaru, Pěší zóně, Psím vínu a www.dobraadresa.cz. Je zastoupen v několika zahraničních antologiích. V rukopise zůstává cyklus kolážovaných a kombinatorických textů z přelomu 60. a 70. let Kniha realit (ukázky přinesl literární obtýdeník Tvar, příloha Tvary 1/2001) a většina textů z let 1968-2001. V 60. letech Jiří Gold realizoval filmovou tetralogii Vidíš-li poutníka (K. H. Mácha, 1966), Kulhavý poutník Josef Čapek (1967), Zaklínání (F. Halas, 1969), Rafel mai amech izabi almi (1969). V 90. letech se autorsky podílel mimo jiné na dokumentech Hledat, nalézat, vracet se (1994), Petr Spielmann aneb Vědomí souvislostí (1998), Intimita aneb 24 minut s Janem Koblasou (1998), Nevyhnutelnosti Emila Juliše (1998). Bibliografie 1964 Nebe jasně zelené , Mladá fronta 1967 Minotaurus, Mladá fronta 1994 Noci dní, Mladá fronta 1998 Mezery v mlčení, Klokočí a Knihovna Jana Drdy, Praha a Příbram 1998 Samospád samoty , H & H, Praha 2000 Sutě: písky: drtě , Klokočí a Knihovna Jana Drdy, Praha a Příbram 2003 Ze dna na den, Petrov zdroj - www.ipetrov.cz
Jiří Gold


Jiří Gold (17. 1. 1936, Ostrava), básník, filmový dramaturg, scenárista a režisér, žije v Praze. Vystudoval dramaturgii na FAMU v Praze. V letech 1962-1991 působil jako dramaturg v Krátkém filmu v Praze, posléze do r. 2003 jako dramaturg v Č(s)T. Natočil řadu krátkých filmů a televizních pořadů. Mimo jiné je autorem tetralogie krátkých filmů (1966-1969), vč. experimentálního snímku Rafel Mai Amech Izabi Almi! (1969) a dokumentu o Emilu Julišovi (Nevyhnutelnosti Emila Juliše, 1998). Básnicky debutoval v časopise Kultura (1957), posléze publikoval v magazínech Fotografie, Květen, Plamen, Host do domu aj., po r. 1989 v Literárních novinách, Tvaru, Psím víně aj.; obtýdeník Tvar přinesl výběr z jeho rukopisné sbírky textových koláží Knihy realit (Tvary 1/2001). Knižně publikoval sbírky básní Nebe jasně zelené (1964), Minotaurus (1967), Noci dní (1994), Samospád samoty (1998), Mezery v mlčení (1998), Sutě: písky: drtě (2000), Ze dna na den (2003) a …in vento scribere (2004). Řada jeho experimentálních textů z 60.-80. let zůstává v rukopise.Jiří Gold

 

Jiří Gold

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1954   Gymnázium, Sušice (Klatovy)
1954 - 1954   Vysoká škola železniční, Praha
1955 - 1961   Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta

Jiří Gold

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2008/05/20 - 2008/07/12   Básnivá koláž, Galerie Smečky, Praha

Jiří Gold

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Básnivá koláž
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Jiří Gold, Pandora / Experiment, 30-37
  2017   Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv třicátý prvý (Experimentální filmy Jiřího Golda), Umění a tradice, 130-141
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Básnivá koláž, Nadační fond Galerie Smečky, Praha

Jiří Gold

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Noci dní, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha

Jiří Gold

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Markéta Venhodová: Tapiserie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Petr Sirotek: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Mladé víno (Almanach nových jmen české poezie), Československý spisovatel, Praha
  2008   Alois Nožička: Fotografie, koláže 1958-2008, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám), Ministerstvo kultury České republiky, Praha