Pavel Škranc

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1982   Vladimír Škranc: Obrazy a kresby
1983   Ed. Světlík
1985   František Hudeček: Výběr z díla
1991   Max Švabinský
nedatováno   Max Švabinský: Výběr z grafického díla (Ze sbírek Muzea Kroměřížska v Kroměříži)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Ještěd (Evidence hodnot poválečné architektury / An Inventory of the Qualities of Post-War Architecture), Národní památkový ústav, Praha
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1985   Zdena Dvořáková: Výběr z díla