Mestská organizácia Zväzu slovenských výtvarných umelcov

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Božena Augustínová