Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914

termín: 2016/05/04 - 2016/09/25
instituce: Městská knihovna Praha
typ výstavy: kolektivní