Jana Budíková: Paralely

osoba, narození
Budíková Jana, 12. 6. 1946