České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)

termín: 2015/03/20 - 2015/08/30
instituce: Galerie výtvarného umění v Náchodě
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
zámecká jízdárna
členové Smyčcového orchestru Základní umělecké školy v Náchodě pod vedením Lukáše Janka přednesou skladby Antonína Dvořáka: Romantický kus č. 1, Scherzo ze Sonatiny G dur