Kresby členů SČUG Hollar

termín: 2009/07/01 - 2009/07/26
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
katalogová pozvánka