Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001

periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2007   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání Listů S.V.U. Mánes k výstavě Mánes Mánesu uspořádané k 120. výročí založení spolku)