Jubilanti Hollaru 2004

osoba, narození
Suchánek Vladimír, 12. 2. 1933
Zeman Karel, 7. 12. 1949