Malá krajina

termín: 1957/08/02 - 1957/09/16
instituce: Galerie Českého fondu výtvarných umění
typ výstavy: kolektivní